Matt. 28:19
"Gå därför ut och gör alla folk till lärlungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige andens namn."

Hem

Är du villig att bidra med något till vårat arbete?
Vi är oerhört tacksamma för alla slags gåvor!

Här nedanför ser du olika områden som vi arbetar med.
Olika områden som visar på att du själv kan få bestämma vart du vill att dina pengar ska gå till i vårat arbete.

 • Skolavgifter
 • Hjälp till sjukvård
 • Matutdelning
 • Mat till fattiga familjer med särskilda behov.
 • Byggnationer
 • Privathus:
  Skolor:
  Kyrkor:
 • Hjälp till utsäde och förberedelse för odling
 • Trädplantering
 • Getprojekt
 • En get kan ge 1½ l mjölk på morgonen och på kvällen.
 • Evangelisationsarbetet
 • Övrigt

Maila oss med den rubriken som du är intresserad av och du kan få mer information, samt få tillgång till vårat kontonummer. rarydell@hotmail.com

Tanzania
PO Box 310 Marangu Tanzania rarydell@hotmail.com

Sverige
Björksäter Lida 13 570 10 Korsberga 0383-20592